Compliance

Compliance staat voor de toepassing van de wet- en regelgeving. Ditmeijers’ Group bv houdt zich bij al haar werkzaamheden nauwgezet aan de wet- en regelgeving ten aanzien van Telemarketing, ICT Datamanagement, overige communicatiewerkzaamheden, en Marktonderzoek.

Ditmeijers’ Telemarketing & Datamanagement houdt zich bij het uitvoeren van telemarketing-trajecten aan alle hiervoor geldende regelgeving zoals vastgelegd in de Telecomwet, de Code Telemarketing, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Oneerlijke Handelspraktijken, en de Wet Koop op Afstand. Daarnaast hanteren wij een eigen interne gedragscode waar elke medewerker voor tekent en vervolgens aan wordt gehouden.

Al onze protocollen rond uitvoering van de toepasselijke wet- en regelgeving zijn tot stand gekomen met, en goedgekeurd door onze jurist mr. A. Singewald, gespecialiseerd in Privacy Klant en Persoonsgegevens en Wet- en regelgeving Telemarketing. Ditmeijers’ heeft onder auspiciën van de heer Singewald een compliance-document opgesteld waarin alle procedures zijn beschreven die door Ditmeijers’ worden gevolgd om aan de wettelijke regels te voldoen, de Procedure Implementatie Telecommunicatiewet bij Outbound Gesprekken.

Ook binnen Ditmijeijers’ is een compliance-specialist aanwezig, die alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet volgt en erop toeziet dat alle procedures correct volgens de gestelde regels worden uitgevoerd.