Privacy Statement

Privacy statement

Wie is Ditmeijers’ en wat doet Ditmeijers’?

Vanaf 1990 is Ditmeijers’’ Group specialist in klantcontact. Met een persoonlijke aanpak en getalenteerde mensen. Voor onze opdrachtgevers hebben wij contact met klanten, prospects, abonnees, donateurs, en respondenten. Gebruikmakend van alle laatste technologische ontwikkelingen met inzet van elk gewenst kanaal. Met intelligente strategieën en met gebruik van slimme data analyses.

Daarnaast is Ditmeijers’ ook Verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen gegevensverwerkingen zoals het eigen CRM systeem, bestand ontvangers nieuwsbrief en Human Resources om er enkele te noemen.

Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker?

Met dit privacy statement informeert Ditmeijers’ op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt. Ditmeijers’ doet dat op twee manieren:
Ditmeijers’ als Verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, lezers (digitale) nieuwsbrief en prospects worden voor Ditmeijers’ voor eigen doeleinden verwerkt. Dit privacy statement is van toepassing.

Dit privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die schriftelijk verkregen zijn of via de website, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

Ditmeijers’ als Verwerker

Ditmeijers’ verwerkt de persoonsgegevens die zijn verzameld door haar opdrachtgevers (Verwerkingsverantwoordeljiken) worden ingezet voor klantcontact. Soms na analyse of segmentatie op verzoek van de opdrachtgever. De persoonsgegevens blijven van de opdrachtgever van Ditmeijers’. Bij deze werkzaamheden is het privacy statement van de opdrachtgever van Ditmeijers’ van toepassing

 

Wanneer u dus een vraag heeft over de bescherming van persoonsgegevens door Ditmeijers’ is het noodzakelijk vast te stellen of Ditmeijers’ een Verwerkingsverantwoordelijke is. Want vragen kunnen alleen worden beantwoord door Ditmeijers’ als Verwerkingsverantwoordeljke.

Ditmeijers’ neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en dit privacy statement. Verder de bestaande zelfregulering zoals de Code telemarketing en de Gedragscode telemarketing.

Ditmeijers’ als Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke Ditmeijers’ BV, gevestigd Van Diemenstraat 86, 1013 CN Amsterdam, Nederland, telefoon 020 535 2150. Wilt u contact met Ditmeijers’, ook als Verwerker, dan kunt u tevens terecht op hetzelfde adres.

Ditmeijers’ heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)  aangesteld. U kunt mr A.J.J.T. Singewald bereiken via Ditmeijers’ of via singewald(at)privacy.nl.

Doeleinden en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Ditmeijers’ verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen:

  1. Cliënten/Opdrachtgevers/Prospects;
  2. Ontvangers (digitale) nieuwsbrief;
  3. Bezoekers website.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen

Op basis van de grondslag: uitvoering overeenkomst:

  • Cliënten/Opdrachtgevers/Prospects waarvoor Ditmeijers’ werkzaam is of in overleg over het uitvoeren van werkzaamheden

Op basis van de grondslag: het gerechtvaardigd belang te weten relatiebeheer en om informatie te krijgen over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website :

  • Ontvangers van een (digitale) nieuwsbrief
  • Bezoekers website mits dit geen of geringe gevolg heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene om informatie te krijgen over die kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening via de website

Op basis van de grondslag: toestemming

  • Bezoekers website waarbij door cookie technologie informatie wordt verzameld;

Toestemming intrekken

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Zo kan toestemming voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief worden ingetrokken via de unsubscribe link die is opgenomen in iedere digitale nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Ditmeijers’ bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van zeven jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Gebruik van cookies

Ditmeijers’ maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst, bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor een dienst die u aan Ditmeijers’ vraagt. Voor cookies waarvoor toestemming nodig is zal Ditmeijers’ altijd toestemming vragen.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, blokkering

Een ieder over wie Ditmeijers’ als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht , waardoor u de gegevens die Ditmeijers’ verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij Ditmeijers’ in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens verder blokkeren bij Ditmeijers’, stuur dan een e-mail ovv ‘blokkeren’ naar info@ditmeijer.nl

Ditmeijers’ en andere websites

Op de website van Ditmeijers’ kunt u links naar andere websites aantreffen. Ditmeijers’ kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Ditmeijers’ als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer Ditmeijers’ zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Ditmeijers’ verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de cliënt/opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en Ditmeijers’ is de Verwerker. Het privacy statement van Ditmeijers’ is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement, dat u kunt raadplegen.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy statement van Ditmeijers’ of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt,  dan kunt u deze richten aan:

info@ditmeijer.nl Of via de Functionaris voor Gegevensbescherming. Ook kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ditmeijers’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Ditmeijers’ een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Ditmeijers’ uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit kenbaar worden gemaakt via een berichtgeving op onze website en in (digitale) nieuwsbrieven.

Amsterdam, 01-01-2019