De laatste stand van zaken rond SEPA

Een bericht van onze jurist en SEPA deskundige mr. Alexander Singewald

 picture3

 

 

 

 

Wat gebeurt er per 1 augustus

Op 1 augustus 2014 is Nederland officiëel over op Iban. Dit betekent: superlange rekeningnummers en nieuwe Euro incasso contracten.

De afgelopen periode is op een aantal problemen gewezen, namelijk het ontbreken van de mogelijkheid in de SEPA regeling voor telemachtigen. En de eis in de nieuwe Euro incassocontracten dat alleen incasso mogelijk is indien er een schriftelijke machtiging (mandaat) is met een ‘natte handtekening’. En tot slot het einde van het actiematige gebruik van korte rekeningnummers.

Ten aanzien van het laatste hebben de zes grootste retailbanken aangegeven de goede doelen, die gebruik maken van verkorte rekeningnummers een consumentvriendelijke faciliteit aan te blijven bieden om de conversie in internetbankieren tot 1 februari 2016 mogelijk te maken. Dat is natuurlijk prettig maar uitstel zal geen afstel zijn.

Belang van de natte handtekening

Blijft als knelpunt hangen de schriftelijke machtiging met natte handtekening. Waarom was dat ook al weer zo van belang om daar op te reageren. Dit hangt samen met storneren en Melding Oneigenlijke Incasso (MOI meldingen).

Immers bij storneren en MOI loopt de incassant het risico om de schriftelijke machtiging met natte handtekening te moeten tonen aan de bank. Ruim een jaar heeft de praktijk de vele betrokken stakeholders er op gewezen dat de schriftelijkheidsvereiste en natte handtekening in deze tijd van digitalisering en e-commerce eigenlijk achterhaald is. Maar stoïcijns gingen de Banken door met dit beleid. Nu valt de schriftelijkheidsvereiste waarschijnlijk nog wel op te lossen aangezien we in Nederland een regeling hebben, vervat in artikel 6:227a Burgerlijk Wetboek, om elektronische overeenkomsten de kracht van een papieren overeenkomst te geven. De handelaar kan de machtiging per e-mail sturen, de consument zal dan per e-mail zijn instemming moeten geven, voordat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Maar vooralsnog blijven de banken met de eis van de natte handtekening komen.

Op deze wijze als in 6:227a BW worden er dagelijks duizenden rechtsgeldige overeenkomsten gesloten. Het is daarom ongelooflijk waarom de natte handtekening dan nog nodig blijft, immers een machtiging is ook een overeenkomst. Dit probleem speelt overigens niet meer alleen in Nederland ook in Duitsland heeft men grote problemen met de schriftelijke machtiging en natte handtekening.

Omdat er in Nederland geen enkele vooruitgang te zien was in dit dossier, is dit onderwerp door de FEDMA (Europese Federatie voor Direct en Interactieve Marketing) aan de orde gesteld bij de ‘beheerders’ van SEPA, de European Payments Council. Deze Council heeft de zaak doorverwezen naar de Europese Centrale Bank inzake telemachtigen. Dus het is nu wachten op een uitspraak van de Europese Centrale Bank.

Digitaal alternatief voor de natte handtekening in de maak?

Daarnaast is er recentelijk binnen de Europese Unie een E-IDAS verordening aangenomen met betrekking tot Electronic Identification and Signature. Echter deze is nog niet ingevoerd in Nederland. Want de verwachting is dat de regeling in deze verordening tegemoet komt aan identificatie anders dan met een natte handtekening. Maar stakeholders op Europees niveau geven nu al aan dat deze verordening niet zal leiden tot een succesvolle introductie van e-ondertekening van betalingsopdrachten op korte termijn.

De banken komen volgend jaar wel met een oplossing in de vorm van een soort Ideal applicatie die de natte handtekening kan vervangen, maar wanneer precies wordt niet verteld. Maar dat zal ook tot respons verlies leiden, want de betrokkene zal dan eerst naar zijn mailbox toe moeten, het bericht zoeken en openen, zijn pasje pakken en zijn identifier apparaat. Dan zijn pincode ingeven, vervolgens de code in geven en de teruggekregen code invoeren. Ook dit is geen oplossing. De Ideal oplossing van de banken is veel te omslachtig en zal ten koste gaan van de respons.

Hoe nu verder met telemachtigingen?  Wat zijn de risico’s?

Maar wat betekent dit voor u in de praktijk: uw probleem met telemachtigen is nog steeds niet opgelost. “Het zal zo’n vaart lopen”, hoor ik regelmatig om mij heen. Ik weet het niet, het enige dat ik weet is dat voor elke terechte MOI- melding door de banken tussen de  €55,- en € 60,- in rekening zal worden gebracht.

Bij het telefonisch werven van donateurs spelen twee zaken:

1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd dat iemand donateur is en jaarlijks bedrag x geeft (als bewijsvoering kan hier prima worden volstaan met een opname dat er een overeenkomst is);

2 Het mandaatformulier waarmee kan worden geïncasseerd (als bewijsvoering schiet een opname hier te kort want deze is niet schriftelijk en niet voorzien van een natte handtekening).

Maar ja, sleept u een donateur voor de rechter die op de bandopname heeft gezegd € 5,- per jaar te willen doneren, maar vervolgens na 13 maanden een MOI doet waardoor u 13 maanden lang € 5,- moet terugbetalen (€ 65,-) plus de kosten van de terechte MOI melding (tussen de € 55,- en € 60,-), totale kosten € 100,- tot € 125,- in dit geval. Maak ook vooral het rekensommetje voor uw eigen organisatie (en dit zijn dan de kosten zonder personeelskosten).

Belang van kwalitatieve TM wordt groter

Is er dan een waterdichte oplossing op dit moment of op 1 augustus 2014? Nee!  Bij onzorgvuldige en doordramgesprekken nemen goede doelen grote risico’s, net zoals bij massale cold calling acties die op volume draaien. Kwalitatieve slechte call center agents, met onduidelijke afspraken, zullen eerder leiden tot klachten en tot storneren met alle financiële risico’s van dien. 

Waarom werd SEPA ook al weer ingevoerd

De gehele SEPA invoering is er alleen maar op gericht geweest om de systemen van banken en organisatie met elkaar te kunnen laten praten. Want daar zat ook het grootste belang van de banken, stel dat maar 10% IBAN zou hebben ingevoerd op 1 augustus 2014 dan komt de machine knarsend tot stilstand. Alle andere problemen zoals telemachtigen en internetmachtigen zijn een beetje weggewuifd door de banken omdat er een technisch probleem van is gemaakt. En misschien is dat nog wel de beste benadering: als de banken zich nu de komende periode op uitvoerend niveau zich niet zo druk maken om papier en natte handtekeningen, als goede doelen zorgvuldig werken en kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En als er niet wordt gebeld voor onbekende en rotte appelen uit de mand, zodat ook een ACM in het kader van professionele toewijding (hetgeen betekent dat wet- en regelgeving, bankvoorwaarden etc etc worden nageleefd) , dan kan wellicht de Europese Centrale Bank, worden bewogen om met een betere uitleg van de SEPA regels telemachtigen toch mogelijk te laten zijn. Het ligt niet aan de Nederlandse of Duitse Banken, het ligt aan de bewaarders van de SEPA regels.

Advies

Ik probeer steeds tot een advies te komen, maar het enige dat juridisch waterdicht is, is dat er alleen dan kan worden geïncasseerd nadat het schriftelijke mandaat (waarvoor verplichte teksten gelden) met natte handtekening is ontvangen.

Daarnaast kan het beste de druk bij de Europese Centrale Bank worden opgevoerd, voor een redelijke uitleg van de SEPA regels op het vlak van ondertekening zowel schriftelijk als met een e-identiteit. Maar dat kost allemaal tijd, tijd die er eigenlijk niet meer is.

Het enige advies dat ik kan geven is : maak een risicoanalyse voor uw organisatie en dan met name van het financiële risico, voor als u te maken krijgt met storneringen en MOI.  En wees duidelijk aan de telefoon over welke afspraken er worden gemaakt, juridisch geen garantie, maar het kan wel ellende achteraf voorkomen.

 

Mr Alexander J.J.T. Singewald

www.privacy.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*